Lippukunta on jaettu neljään veljesjoukkoon: kolkkaveljesjoukko (7-9v), jermuveljesjoukko (10-11v), vartioikäisten veljesjoukko (12-16v) ja vaeltajaveljesjoukko (16v-). Lippukunnan vanhat jäsenet, konkarit, ovat järjestäytyneet viidenneksi varjoveljesjoukoksi.