Kun HeMeläinen jättää vartion taakseen, hänestä tulee Vaeltaja. Yleensä tämä siirtyminen tapahtuu Syysretkellä sinä vuonna, kun ao henkilö täyttää 16 vuotta. Vaeltajiin siirtyvät kävelevät kaupungista Syysretkelle Kimparille (n. 40 km); itse siirtymiseen retkellä liittyy kaikenmoista...

Vaeltajia ovat siis kaikki vartiosta pois siirtyneet ja edelleen toiminnassa aktiivisesti mukana olevat. Valtaosa vaeltajaikäisistä toimii jossakin johtajatehtävässä. He ovat kuitenkin myös vaeltajia ja siten oikeutettuja osallistumaan vaeltajien toimintaan.

Vaeltajat toimivat pitkälti ex tempore -periaatteella, eli keksitään että hei, tehdäänpäs jotakin. Isompia projekteja toki suunnitellaan ja toteutetaan huolella ajan kanssa. Esimerkkeinä viime aikoina nähdyistä isommista tapahtumista mainittakoon perinteeksi muodostunut Kaamosvaellus pohjoisessa vuodenvaihteen molemmin puolin.

Vaelajien keskuudessa toimii lisäksi vaeltajavartio, jonka toimintaan osallistuvat ensimmäisen ja toisen vuoden vaeltajat. Vaeltajavartio suunnittelee ja toteuttaa itselleen vaelluskartan, jonka askelmerkkejä seuraten he oppivat johtajalta vaadittavat taidot, saavat koulutusta mm. kaluston käyttöön ja huoltoon, sekä järjestävät omat retkensä ja muita hauskoja tempauksia.

Vaeltajien kaupunkikokoukset pidetään yleensä Tillikassa säännöllisen epäsäännöllisesti. Muuten toimintaa onkin sitten koko maassa. Vaeltajien toimintaa koordinoi VVJJ eli Vaeltajaveljesjoukonjohtaja. VVJJ:nä toimii Otso "Kyy" Lappalainen, vvjj(at)heme.partio.net.