Kokelasvartio toimi vuonna 2007 lippukunnan vaeltajatoiminnan pioneerina. Toiminta on sittemmin vakiintunut nykyiseen muotoonsa. Tältä sivulta voit lukea kokealsvartion seikkailuista aikansa ympäristössä.

2.5.2007 Kokelasvartio jatkoi vaeltajaohjelman suorittamista viestityksen merkeissä

Kokelasvartio

Karhukolo sai jälleen vieraita, kun Kokelasvartio täytti sen keskiviikkona 2.5. Kokouksen aiheena oli viestitys ja vastuuvuorossa oli Kirkku. Kirkku olikin paneutunut kunnolla asiaan ja suunnitellut todella syväluotaavan ohjelman, joka sisälsi viestityksen historiaa ja nykypäivää sekä käytännön harjoittelua morseaakkosten merkeissä.

Kokous aloitettiin kuitenkin vartion viirin ja päiväkirjan työstämisellä sekä puulusikoiden kolvaamisella ja öljyämisellä. Työskentelyn ohessa Kirkku luki päiväkirjan rivit muulle vartiolle.

Sitten alkoikin itse kokouksen aiheen läpikäynti. Ensin oltiin Rikkinäistä puhelinta, joka tuotti suurta hilpeyttä vartion jäsenissä kaikessa järjettömyydessään. Lauseet, jotka piti lähettää eteenpäin olivat nimittäin pitkiä, eikä niissä ollut järjen häivää. Pelissä läpikäydyt sanat muodostivat lauseen, jonka kaikki saattoivat allekirjoittaa. Siinä kerrottiin urheasta Kokelasvartiosta yms.

Morseaakkosia viestitettiin taskulampuilla peilin kautta. Viestin lähetys ja vastaanotto tuotti yllättäviä vaikeuksia ja kaikki olivat jälkeenpäin sitä mieltä, että pitkien merkkien lähetys oli usein liian lyhyt, mikä vaikeutti viestin vastaanottamista. Jokaiseen viestitettyyn sanaan Kirkku oli valmistellut pienen historiapalan morseaakkosten keksimisestä ja kehityksestä.

Taas oli aika lopetella kokousta ja jälleen lähdettiin kotiin sisaruspiirin kautta. Seuraavalla kerralla vartio kokoontuu kasvien ihmeellisen maailman merkeissä.

17.4.2007 Kuntoisuusluokkaa suorittavalla Kokelasvartiolla jo toinen kokous

Kokelasvartio

Kokelasvartio kokoontui jo toisen kerran keskiviikkona 11.4. Kokouksen aiheena oli tuleva kevät ja vartion tunnusten tekoa.

Alkurykäisynä raivattiin vaeltajille tarkoitettu kolo eli Karhukolo. Kun kaikki olivat saaneet omat istumapaikat, aloitettiin
pelaamalla Pictionarya. Kaikki pelin sanat liittyivät yhteen teemaan, karhuun. Vartion keksittyä näiden sanojen yhden yhdistävän
tekijän, keskusteltiin Perdan johdolla karhusta, mm. sen ulkonäöstä, elintavoista ja levinneisyydestä.

Kiihkeän jutustelun jälkeen päästiin muotoilemaan kevään kalenteria. Kevään aikana vartio tulee tutustumaan morseaakkosiin,
kaksilippujärjestelmään ja hukkuvan pelastamiseen sekä keräämään ja kuivaamaan kasveja myöhemmin syksyllä valmistettavaan
luonnonmuonaan. Lisäksi osallistutaan Konkariveljesjoukolle, vaeltajille ja johtajille suunnatulle KBP-luennolle, Jytiin ja PäPan
kevät-pt:hin sekä järjestetään vaeltajaveljesjoukolle VPK- tai pelastusasemakäynti.

Sitten oli vuorossa kaikkien odottama tunnusten valmistus. Vartio aloitti Hanin, Nipsun ja Kirkun johdolla viirin valmistuksen ja
päiväkirjan kannen kuvittamisen. Kaikissa vartion tunnuksissa komeilee ärjyvä karhu.

Kokous päättyi jo kolkista asti totuttuun iltahartauteen.

29.3.2007 Kuntoisuusluokka käynnistyi Kokelasvartion voimin

Kokelasvartio

Kuntoisuusluokka on Helsingin Metsänkävijöiden vaeltajaohjelma, jonka hyväksytystä suorituksesta saa kullatun ja numeroidun II luokan merkin eli Kimin hymyn. Kuntoisuusluokkaa suorittaa vuosittain 6.12. nimitettävä Kokelasvartio. Kun kokelas on suorittanut hyväksytysti luokan, hänet kutsutaan HeMen mahtavimpaan vartioon. Tämän vartion nimi julkistetaan vartioikäisten kesäleirillä elokuussa 2007.

Jokainen kokelas tekee itsenäisen raportin luokan suorittamisesta, jonka hän hyväksyttää itse hankkimallaan valvojalla. Valvojan on oltava partiojohtaja.

Ensimmäinen Kokelasvartio aloitti toimintansa 29.3.2007. Vartioon kuuluvat partiojohtajat Olli-Pekka Aimola, Perttu Aimola ja Pekka Suomalainen, johtajapartiolaiset Atte Jalkanen, Hanna Kuivalainen, Kati Pankka ja Riikka Väliahde sekä vaeltaja Erkka Aimola. Vartiolla on vuoden aikana kaksi teemaa: pelastustoiminta ja luonto. Keväällä keskitytään pelastustoimintaan ja teeman huipentuma toteutetaan vartioikäisten leirillä. Syksyn painopiste on luonnon tutkistelussa ja sen hyödyntämisessä. Erityisesti kämpän maastot ovat tarkkailun alla.

Kokelasvartion toimintaa seurataan näillä sivuilla koko vuoden ajan, joten jos tahdot osallistua kahvipöytäkeskusteluihin tänä vuonna, niin lataile näitä sivuja ahkerasti.

> Vaeltajaohjelma Kuntoisuusluokka

> Kuntoisuusluokan säännöt