Samoajat.

Samoajat ovat 15-16-vuotiaita partiolaisia. Samoajat ovat osa vartioikäisten veljesjoukkoa.

Samoajien toimintaa ovat samoajaillat sekä samoajien retket. Samoajatoiminnan tavoite on saada VJ:t yhtenäiseksi porukaksi, antaa heille ideoita ja virikkeitä sekä johtajahuoltoa.

Samoajat kokoontuvat n. kerran kuussa samoajaillassa, jossa annetaan VJ:lle jatkokoulutusta sekä kerrotaan lippukunnan ja veljesjoukon tulevista tapahtumista.

Kerran tai kaksi kertaa vuodessa järjestetään KiKa:n toimesta samoajien retki, jossa kohennetaan VJ:den yhteishenkeä ja annetaan heille virikkeitä oman toimintansa kehittämiseen.

Vaeltajat Lapissa.Jokaisella vartiolla on oma kummikikalainen, joka on luotsi. Kummikikalainen ja VJ sekä tämän apulainen/apulaiset kokoontuvat kerran kuussa pohtimaan vartion mennyttä ja tulevaa toimintaa. Kummitapaamisissa keskitytään myös tarkemmin vartion toiminnan kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen. Tarkoituksen on antaa vartionjohtajalle henkilökohtaisempaa ja läheisempää tukea.

Vartioikäisten veljesjoukonjohtajana eli VIVJJ:nä toimii Sanni "Kaizi" Pohjannoro, vivjj(at)heme.partio.net; hän ottaa myös vastaan uusien vartioikäisten ilmoittautumisia.


Vartioikäisten pukeutumisohje